Läs mer om oss nedan!

Stockholm- Uppsala Länsparkerings Bevakning KB

Vi är ett mindre parkeringsbolag, med stark lokal förankring, som har servat och tillhandahållit parkeringsrelaterad utrustning till både mark- & fastighetsägare ända sedan 1991. Det gör oss idag till ett av de äldsta och mest erfarna företagen inom vår bransch.

Vår service

Vi arbetar i huvudsak med Parkeringsövervakning på privat mark. Vi övervakar och tillser att gällande lokala parkeringsbestämmelser efterlevs och vid behov utfärdar kontrollavgifter. I vissa förekommande fall ombesörjer vi även bortforsling av övergivna fordon. Detta är bara en del av vad vi erbjuder, klicka på SERVICE för att se våra erbjudanden!

Samarbete med oss

Ett samarbete med oss leder till nya möjligheter! Då vi är ett litet företag och ett av de äldsta företagen inom branschen kan du lita på att vi ger snabb flexibel service på högsta nivån med vår samlade kunskap och erfarenhet.